Finlandia KA-1

 Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 z wizytą w  Joensuu.

W dniach 18.02.-24.02.2017 r.  nauczyciele SP Nr 1 w Jastrzębiu Zdroju : p.M. Muranko i p.B. Kuban wzięły udział w wyjeździe do szkoły partnerskiej w Finlandii ,w ramach realizacji projektu:

„ Mobilność kadry edukacji szkolnej”, finansowanego ze środków Erasmus+ KA 1.

Krótkoterminowe pobyty wizytowe to jeden z elementów realizacji projektu. Wyjazd do Finlandii był okazją do zapoznania  fenomenu fińskiego systemu edukacji. Zasadniczym celem projektu była obserwacja lekcji matematyki i nauka j .angielskiego oraz wymiana wiedzy na temat metod nauczania w/w przedmiotów na różnym poziomie edukacyjnym szkoły podstawowej / w tym w nauczaniu początkowym/oraz zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wspomagających rozwój uczniów.

Podczas wizyty w szkole partnerskiej w miejscowości Joensuu ,nauczycielki brały udział w zajęciach lekcyjnych, podczas których prezentowano różne formy aktywności, obejmujące tematykę projektu.

Pierwszego dnia wszyscy zaproszeni goście poznali infrastrukturę szkoły i zasady w niej panujące.  W trakcie zajęć zostali zapoznani z „Nowoczesnym modelem nauczania, oraz zajęciami rozwijającymi programy nauczania.” Odbyli też warsztaty pt.: „ Każdy uczeń jest ważny”, w ramach poznawania metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ciekawe prelekcje dotyczyły również warsztatu:” W jaki sposób możemy wspierać utalentowanego ucznia”.

Dzięki pozostałym uczestnikom wizyty projektowej, nasi nauczyciele zapoznali się z  informacjami dotyczącymi innych krajów, miast i szkół partnerskich. Ponadto mogli  obserwować tradycyjne zajęcia w szkole fińskiej. Mała liczebność uczniów w klasie niewątpliwie przyczynia się do tego że, nauczyciele mogą tam swobodnie komunikować się i sprawnie współpracować z każdym uczniem. Codziennie zapewniony darmowy lunch-drogą naturalną -eliminuje spożywanie przez uczniów niezdrowych posiłków w trakcie pobytu w szkole.

Poznanie tak funkcjonującego systemu edukacji , pozwoliło na weryfikację sposobów nauczania , stosowanych metod i form pracy z uczniem i wzbogacenie bagażu doświadczeń pedagogicznych nauczycieli, którzy , korzystając z niezwykłej uprzejmości gospodarzy przyjęli zaproszenie do zwiedzania szkoły średniej w miejscowości Yhteiskoulu i Canprehensive school oraz  szkoły o charakterze wiejskim w pobliskiej Koli. Dodatkową atrakcję wyjazdu stanowiła wyprawa do parku narodowego Koli i przyjęcie w Klubie Niedźwiedzi Polarnych.

/A.P.Klajn/