Anglia

Sprawdź

Irlandia

Sprawdź

Hiszpania

Sprawdź

Projekt Erasmus+ 2016

Projekt Erasmus+ 2016 
Prowadzony przez Szkołę Podstawową nr 1 w Jastrzębiu – Zdroju

Od września 2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju realizowany jest projekt Erasmus +:  „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, dzięki któremu nauczyciele naszej placówki wraz z dyrektorem w terminie 14.11-18.11.2016 r. przebywali z wizytą w Coomb Briggs School  w Anglii.

Przedsięwzięcie realizowane jest wraz ze szkołami partnerskimi z Niemiec, Grecji, Anglii, Hiszpanii w ramach w/w projektu Erasmus +. Podczas pobytu studyjnego nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz nauczyciele pracujący w partnerskich szkołach zagranicą poznali system szkolny Anglii. Pierwsze odwiedziny odbyły się w w/w szkole angielskiej, zaś w ramach tej wizyty nauczyciele mieli okazję wymieniać się nie tylko doświadczeniami pedagogicznymi, lecz również degustować w angielskiej kuchni regionalnej. Ponadto zwiedzali angielską szkołę, poznając techniki i metody pracy oraz podstawy angielskiego systemu edukacyjnego. Wizyta obfitowała też w spotkania z przedstawicielami lokalnych władz; burmistrzem miasta Immingham, warsztaty plastyczne i obserwację lekcji przedsiębiorczości oraz poznawanie atrakcji turystycznych Lincolnshire i Yorkshire. Pobyt w Coomb Briggs School przyniósł wszystkim uczestnikom wiele korzyści, nie tylko merytorycznych, płynących z realizacji projektu, ale też kulturalnych i rozrywkowych.

Owe korzyści z udziału w projekcie, stanowiły natomiast fundament wzrostu motywacji nauczycieli do nauki języków obcych, budowania poczucia przynależności do europejskiej wspólnoty edukacyjnej, zaś finalną tantiemę wizyty stanowiły umiejętności i wiadomości związane z  poznawaniem  podstawowych  zasad przedsiębiorczości jako jeden z prognostyków weryfikujących tematykę współpracy między partnerskimi szkołami.


                                                                                                                  /A.P.Klajn/